ไอ-บีม

ไอ-บีม

ไอบีมเป็นเหล็กขึ้นรูปร้อน มีหน้าตัดรูปตัว I เหมาะสำหรับงานโครงสร้าง เช่น เสา คาน หรืออาคารสูงที่ต้องการน้ำหนักมาก

meet, relationship, business-1020145.jpg

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วย!