เหล็กเอช-บีม

เหล็กเอช-บีม

H-Beam เป็นเหล็กขึ้นรูปร้อน มีหน้าตัดรูปตัว H เหมาะสำหรับงานโครงสร้างต่างๆ เช่น โครงสร้างเสาที่ใช้กันทั่วไปในการก่อสร้างเสาหรือคาน

meet, relationship, business-1020145.jpg

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วย!