เหล็กไวด์-แฟรงค์

เหล็กไวด์-แฟรงค์

หน้าแปลนกว้างเป็นเหล็กขึ้นรูปร้อน มีรูปร่างคล้ายไอบีมแต่บางกว่าซึ่งมักใช้สำหรับโครงสร้างทั่วไป เช่น การเชื่อม

meet, relationship, business-1020145.jpg

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วย!