หลอดสี่เหลี่ยม

หลอดสี่เหลี่ยม

เป็นท่อหน้าตัดสี่เหลี่ยม ที่ใช้แทนไม้ คอนกรีต หรือเหล็กชนิดอื่นๆ

เนื่องจากมีความแข็งแรงและทนทาน ท่อสี่เหลี่ยมจึงเหมาะสำหรับการก่อสร้างทั่วไป เช่น หลังคา เสา และคาน

meet, relationship, business-1020145.jpg

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วย!