เหล็กสี่เหลี่ยมตัน

เหล็กสี่เหลี่ยมตัน

เหล็กเส้นสี่เหลี่ยมมักใช้กับเหล็กโค้ง หน้าต่าง ฯลฯ เนื่องจากเหล็กชนิดนี้มีความแข็งแรง ทนทาน และเป็นทรงตรง

meet, relationship, business-1020145.jpg

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วย!