เหล็กเส้นข้ออ้อย

เหล็กเส้นข้ออ้อย

เหล็กข้ออ้อย คือ เหล็กเส้นกลมที่มีบั้งและครีบ เพื่อเสริมการยึดเกาะระหว่างคอนกรีตกับเหล็ก เหล็กมีการยึดเกาะที่แข็งแรงกับพื้นผิว เหล็กชนิดนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-40 มิลลิเมตร ยาว 10 และ 12 เมตร เหมาะสำหรับงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องการความแข็งแรง เช่น สะพาน คอนโดมิเนียม อาคารสูง หรือเขื่อน เป็นต้น

เหล็กประเภทนี้สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทคุณภาพคือ SD40 และ SD50

ข้อควรพิจารณาในการซื้อเหล็กข้ออ้อย

1. พื้นผิวและผิวของเหล็กต้องเรียบ ยกเว้นบริเวณบั้งไม่มีสนิมไม่แตกและไม่แตก
2. ต้องมีบั้งเป็นระยะเท่ากัน หรือสม่ำเสมอตลอดแนว บั้งที่อยู่ตรงข้ามกันต้องมีขนาดและรูปร่างเท่ากัน