ช่อง

ช่อง

ช่องเป็นเหล็กขึ้นรูปร้อน มีหน้าตัดรูปตัวยูเหมาะสำหรับงานโครงสร้าง เช่น บันได หลังคาโรงงาน

meet, relationship, business-1020145.jpg

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วย!