จองคิวปรึกษา

จองคิวปรึกษา

มีหน้าตัดหรือรูปร่างเหมือนตัวอักษร C ซึ่งเป็นเหล็กขึ้นรูปเย็น ผลิตโดยการตัดเหล็กม้วน GI เป็นแผ่นหรือกรีด

จึงสามารถขึ้นรูปเพิ่มเติมได้ในทุกขนาดและทุกรูปทรง โดยใช้เทคโนโลยีการขึ้นรูปเย็น การพับ และม้วนที่มีความกว้างของปีกที่หลากหลายและแตกต่างกัน เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานของลูกค้า

เหล็กโครงสร้างชนิดนี้เหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป เช่น การสร้างหลังคา

meet, relationship, business-1020145.jpg

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วย!